/Images/ImageUpload/2019-01/proj_head.jpg
DỰ ÁN CẦU BÌNH SA ĐI BÌNH HẢI (CẦU TÂY GIANG), HUYỆN THĂNG BÌNH
  • Tên dự án: Cầu Bình Sa đi Bình Hải (Cầu Tây Giang), huyện Thăng Bình.
  • Tổng mức đầu tư: 265.000.000.000 đồng.
  • Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương; ngân sách huyện Thăng Bình bố trí phần còn lại để thực hiện dự án.
  • Chủ đầu tư: UBND huyện Thăng Bình .
  • Thời gian thực hiện: Năm 2023 - 2026.
  • Địa điểm xây dựng: Huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.
  • Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:  theo nội dung Quyết định số 3878/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh, như sau:
- Quy mô công trình cầu: Vĩnh cửu bằng BTCT và BTCT dự ứng lực (tuổi thọ thiết kế là 100 năm).
Khổ cầu 9,0m= 8,0m (phần xe chạy) 2x0,5m (gờ chắn, lan can).
Cấp động đất: cấp 6,5 (hệ MSK-64).
Tĩnh không thông thuyền sông Trường Giang: cấp IV(BxH=30x6)m.
- Đường dẫn: Theo tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng (TCVN 4054-2005), tốc độ thiết kế 60km/h.
Mặt cắt ngang nền đường rộng 9,0m=8,0m (mặt và lề gia cố) 2x0,5m (lề).
          Mặt đường bê tông nhựa, mô đun đàn hồi yêu cầu Eyc >= 130Mpa.
- Tần suất thiết kế:
Phần cầu: 1%;
Phần đường và cống: 4%.
- Tải trọng thiết kế:
Tính cầu, cống hộp: HL93;
Tính cống tròn: H30-XB80;
Tính áo đường: Trục 100kN.
- Khổ cống bằng khổ nền đường.
- Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng toàn tuyến dài 3,34Km
 
 
Copyright 2018 © by BK-ECC
Phát triển bởi VinaWise