img
Văn bản pháp luật
Luật Xây dựng số 50/2014/QH13
Luật Xây dựng số 50/2014/QH13
Admin 19/02/2019
Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 18/06/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015
Download
Nghị định số 59/2015/NĐ-CP
Nghị định số 59/2015/NĐ-CP
Admin 19/02/2019
Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng
Download
Nghị định số 46/2015/NĐ-CP
Nghị định số 46/2015/NĐ-CP
Admin 19/02/2019
Nghị định số 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
Download
Copyright 2018 © by BK-ECC
Phát triển bởi VinaWise