/Images/ImageUpload/2019-01/proj_head.jpg
DỰ ÁN ĐƯỜNG HOÀNG SA - DỐC SỎI
1. Phần đường
a) Cấp đường: Đường phố chính đô thị theo TCVN 13592:2022, tốc độ thiết kế vtk=60km/h.
b) Bề rộng nền đường Bnền=46,0m, trong đó: Bề rộng làn xe cơ giới Bcg=4x3,5m=14,0m; Bề rộng dải phân cách giữa: Bgpc=18,0m; Bề rộng dải an toàn giữa Batg=2x0,5m=1,0m; Bề rộng dải an toàn bên Batb=2x0,5m=1,0m; Bề rộng hè đường Bhè=2x6,0m=12,0m.
c) Kết cấu mặt đường: Bê tông nhựa cấp cao A1, mô đun đàn hồi yêu cầu
Eyc≥160MPa.
2. Phần cầu:
- Quy mô thiết kế: Thiết kế bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực theo tiêu chuẩn TCVN11823:2017; Tải trọng thiết kế: HL93, người đi bộ 3x10-
3MPa.
-  Xây  dựng  2  đơn  nguyên  độc  lập  cách  nhau  9,0m,  bề  rộng  mỗi  cầu
B=14,5m, trong đó: Blề Bmặt Blan can = (2 12 0,5)m.
2.3. Tần suất thiết kế: Tuyến, cầu nhỏ P = 4%; cầu trung, cầu lớn P=1%.
2.4. Hệ thống thoát  nước:  Bố trí tại các vị trí phù hợp đảm bảo thoát nước lưu vực và thoát nước mặt đường.
2.5. Nút giao: Thiết kế nút giao thông cùng mức.
2.6. Hệ thống an toàn giao thông: Bố trí hệ thống an toàn giao thông đường bộ thiết kế theo Quy chuẩn  kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN
41:2019/BGTVT.
3. Giải pháp thiết kế 
3.1. Phạm vi công trình
- Điểm đầu tuyến: Km1 300: Kết nối với đường Trì Bình - Dung Quất thuộc xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
- Điểm cuối tuyến: Km28 188,54: Kết nối với đường Hoàng Sa, tại nút giao đầu cầu đập dâng Trà Khúc, địa phận xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi.
- Chiều dài tuyến 26,88 km.
3.2. Hướng  tuyến, bình đồ: Cơ bản tuân thủ theo hướng tuyến, bình đồ đã được duyệt tại các Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 và số 1388/QĐ- UBND ngày 18/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.
 
Copyright 2018 © by BK-ECC
Phát triển bởi VinaWise