img
Mở rộng mặt đường Nam Trân

Nam Trân là một tuyến đường lớn tại khu vực quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Con đường nối từ bến xe ra thẳng đường biển Nguyễn Tất Thành (đi qua Lý Thái Tông). Đây được xem là con đường huyết mạch để kết nối bến xe với các tuyến vận tải hành khách đường bộ trong tương lai.

Ngày 22/6/2020, UBND thành phố có Công văn số 1934/VP-ĐTĐT ngày 22/6/2020 của UBND thành phố về thu hẹp giải phân cách, mở rộng mặt đường Nam Trân, theo đó:

- Thực hiện thu hẹp dải phân cách hiện trạng từ 08m còn 12m để mở rộng mặt đường từ 2x7,5m hiện trung thành 2x10,5m kết hợp gia cố, di dời hạ tầng kỹ thuật trên dải phân cách; quy mô mặt cắt ngang sau khi cải tạo là 5,0 10,5 2,0 10,5 5,0 (thay vì 5,0 7,5 8,0 7,5 5,0 như hiện nay).

- Kết cấu nền mặt đường phần cải tạo, mở rộng:

Bê tông nhựa chặt 12,5 dày 5cm.

Tưới nhũ tương dính bám tiêu chuẩn 0,3 lít/m2.

Bê tông nhựa chặt 19 dày 7cm.

Tưới nhũ tương thẩm bám tiêu chuẩn 0,8 lít/m2,

Cấp phối đá dăm loại I Dmax 25 dày 20cm.

Cấp phối đá dăm loại I Dmax 37,5 dày 30cm,

Đất nền đầm chặt K98, EO – 45MPa.

- Di dời, hoàn trả cây xanh trong phạm vi ảnh hưởng do thu hẹp dải phân cách đường.

- Điều chỉnh, bổ sung hệ thống biển báo hiệu, vạch sơn kẻ mặt đường cho phù hợp với quy mô bề rộng mặt đường sau khi mở rộng và phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT.

Copyright 2018 © by BK-ECC
Phát triển bởi VinaWise